Özel Öğrenme Güçlüğü Sağaltım Programı

Özel Öğrenme Güçlüğü nedir?

Öğrenme güçlüğü çocuğun zeka düzeyi ile ilgili değildir, çocuğun zekası normal veya normalin üzerinde olabilir. Bu çocuklar kendi yaşıtlarına ve zeka düzeylerine oranla beklenenin altında performans gösterirler. Öğrenme güçlüğü olan bir çocuğa baktığımızda bir farklılık göremeyiz.Öğrenme güçlüğü üç şekilde kendini belli eder.Bunlar; okuma bozukluğu, yazma bozukluğu ve aritmetik işlem bozukluğu.

Okuma bozuklukları

● Yazıları ya da sayıları ters algılama, "b" yi "d" , "3" ü "E", "ve" yi "ev" gibi okuma.

● Okurken kelime ya da hece atlama.

● Sözcüğün sonunu uydurarak okuma.

● Okuduğunu anlayamama.

● Okurken harf veya sözcük ekleme.

● Okurken doğru vurgu ve tonlamaları yapamama.

Yazma bozuklukları

● Noktalama işaretlerini etkin kullanamama.

● Elleri kullanmada ve yazı yazmada hantallık.

● Seslerin yerlerini değiştirerek yazma.

● Düşündüklerini yazıya aktaramama.

Aritmetik bozukluklar

● Öncelik sonralık,sağ sol kavramlarında sorun olması.

● Zaman kavramının olmaması(önce sonra dün yarın )

● Sayı okuma ve sayı yazmada sorun olması.

● Koordinasyon eksikliği.

● Mantık muhakeme yetisinde sorun olması.

● Temel ölçü birimlerini tanıma ve kullanmada sorun olması.

● Dört işlem becerisi ve problem çözme yetisinde sorun olması.

Öğrenme güçlüğü tanısı almış çocuklar görsel, işitsel, dokunsal vb. algı bozuklukları yaşamaktadırlar.

Görsel Algı Bozuklukları

a.Şekil-pozisyon algısındaki bozukluk

b.Şekil-zemin algısındaki bozukluk

c.Uzaklık-derinlik-boyut algısındaki bozukluk olarak görülmektedir.

 

a.Şekil-Pozisyon Algısındaki Bozukluklar

Harfleri,sözcükleri ters,ya da dönmüş olarak görür. Çocuk okula başladığında fark edilir.

b.Şekil-Zemin Bozukluklar

Bir bütünün önemli parçasına odaklaşmada zorluk çeker. Satır atlama, sözcük atlama gibi problemler görülür.

c.Uzaklık-Derinlik-Boyut Algılamada Bozukluklar

Sağ-sol ayırt etme, mekanda konum, ip atlama, top yakalama, yap-boz yerleştirme vb. gibi konularda zorluk çekerler.

İşitsel Algı Bozuklukları;Duyulan sesleri yanlış algılamadır. Söylenen sözleri algılamakta, yönergeleri anlamlandırmakta, uzun komutlar verildiğinde bir kısmını yapmakta zorlanmaktadır.

Dokunsal Algı Bozuklukları;Gözleri kapalıyken dokunma duyusu yardımıyla nesneleri tanımlayamaz. Ör.Avucuna yazılan harfi, sayıyı tanımlamakta güçlük çeker.

Özel Öğrenme Güçlüğü olan çocuklar ne gibi psikolojik sorunlar yaşarlar?

Özel öğrenme güçlüğü olan çocuklar davranışlarının sonuçlarını düşünmeden davranırlar, iletişim bozuklukları yaşarlar, arkadaş edinmekte zorlanırlar. Duygulanım değişiklikleri nedeniyle ani tepkiler gösterebilirler. Başarısız oldukları durumların farkında olmaları nedeniyle yetersizlik duygusu yaşarlar. Bu yüzden kendilerini yalnız hissederler. Kapasitelerinin altında yaptıkları hatalar nedeniyle yanlış anlaşılırlar. Yaşadıkları olumsuz duygu ve düşünceler, bağımsız iş yapma becerilerini de olumsuz etkiler. Bu nedenle desteğe ihtiyaç duyarlar. Çevrelerinden sürekli eleştirel geribildirimler aldıkları için sahip oldukları yeteneklerin ya da başarılı oldukları konuların farkında değillerdir ve bu durum kendilerine olan güvenlerini etkiler. Yaşadıkları akademik sorunlara ek olarak motor becerilerde de yaşadıkları sorunlar onların sosyal hayatlarını da olumsuz etkilemektedir. Sakar ya da beceriksiz olarak adlandırılırlar. Bu yanlış adlandırmalar benlik saygılarının düşük olmasına neden olur.

Öğretmenleri olarak neler yapabilirsiniz?

Eğer sınıfınızda Özel Öğrenme Güçlüğü olan bir öğrenciniz varsa şüphesiz ki ona karşı diğer öğrencilerden daha anlayışlı ve sabırlı olmanız gerekir. Bu‘özel' çocuklarımızın ailelerinden en çok sizin desteğinize ve güveninizi hissetmeye ihtiyaçları var. Onlara, hem diğerlerinden farklı olduklarını unutmadan hem de dışlanmamalarına özen göstererek yaklaşılmalıdır. Ödevlendirmeler yaparken seviyelerine uygun ödevler vermek, yaşıtlarıyla kıyaslamadan, yarıştırmadan eğitimine devam etmek önemlidir. Eksik noktalarına odaklanmak yerine başarılı oldukları noktaları bulmak, harcadıkları çabayı ödüllendirmek motivasyonlarını yükseltecektir, özgüvenlerini arttıracaktır. Aynı zamanda özel eğitimcileriyle iletişim halinde olmak önemlidir. İletişim sonucu çalışmalarda oluşan tutarlılık çocuğun gelişimi için önemlidir. Özel öğrenme güçlüğü tanısı almış çocuklarda akademik başarı kaygısına düşmek yerine sanat, spor gibi beceri ve yeteneklerinin gelişmesine yardımcı olacak faaliyetlere yönlendirmek, başarı sağlayabilecekleri çerçeveyi genişletebilir, özgüvenlerinin gelişmesine katkı sağlayabilir.

Kurumumuzdaki özel öğrenme güçlüğü sağaltım ekibimiz neler yapıyor?

Kurumumuza Özel Öğrenme Güçlüğü raporu ya da şüphesiyle gelen öğrenciler psikolog ve sınıf öğretmenlerinden oluşan ekibimiz tarafından değerlendirmeye alınır. Ekibimiz tarafından hazırlanmış olan değerlendirmeler ve psikologlarımız tarafından uygulanan testler sonucu öğrencilerimize özel rapor hazırlanır. Bu rapor yaşanılan güçlükleri ve bu güçlüklerle başa çıkabilmek için oluşturulan çözümleri içermektedir. Raporların sonuçları ailelere düzenlenen toplantılar ile aktarılır. Analiz sonuçları öğrencilerimizin eğitim programında yer alan okul öğretmeni vb. tüm uzmanlarla paylaşılır. Belirli aralıklarla değerlendirmelerimiz ve testlerimiz tekrarlanır. Gelişim gösteren ve geliştirilmesi gereken alanlar tekrar saptanır.

Psikologlarımız tarafından uygulanan testler

WISC-R

Bender-Gestalt Motor Gelişimi Tarama Testi

Beier Cümle Tamamlama Testi

Bir insan çiz – ağaç çiz – aile çiz testi