Grup Eğitimleri

Çevresi ve akranlarıyla iletişim kurabilme, özgüven geliştirme, sıra alma, paylaşma, hedeflenen amaca grupla birlikte ulaşma becerileri kazandırma, grupta oluşan problem davranışları sona erdirme amacıyla yapılan eğitim çalışmasıdır.

  1. Okul Öncesi Eğitim Programı: Çocuğu okul yaşantısına hazırlamak amacıyla yapılan çocuğun bilişşel gelişiminin, dil konuşma gelişiminin, sosyal gelişiminin, motor gelişiminin desteklendiği eğitim programıdır. Belirlenen hedefleri gerçekleştiren öğrencilerimizin okullara kaynaştırılması hedeflenmektedir.
  2. İlk Okul Proğramı: Akademik beceriler öğrenmeye hazır olan çocuklarımız için oluşturulmuş ve 5–8 kişilik gruplar halinde planlanmış eğitim programımızdır. Çalışmalarımızda belirli bir müfredat takip edilmektedir.
  3. Uygulama Proğramı: Öğrencilerimizin performanslarına uyun şekilde öğrenmeye hazırlık becerilerini, kavram becerilerini, eşleme becerilerini kapsayan zihinsel gelişimi, dil ve konuşma gelişinini, motor gelişimini, sosyal gelişimi desteklemek, günlük yaşam becerilerini ve özbakım becerilerini geliştirmenin hedeflendiği eğitim programımızdır.