Duyu Bütünlemesi

DUYUSAL ENTEGRASYON PROGRAMI

Duyusal entegrasyon yolu ile beden algısı, uygun uyaranları seçimi becerileri, vücudu uygun şekilde hareket ettirme becerileri gelişir. Duyu bütünlemesi bozukluğu olan (Otizm, Yaygın Gelişimsel Bozukluk, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu vb.), çocuklarımıza, yapılan değerlendirme sonunda problemli oldukları alanlar belirlenerek bu problemlere yönelik bir terapi programı planlanır.

DUYUSAL ENTEGRASYONU ANLAMAK

Sensorik entegrasyonu(Duyusal Entegrasyon) anlamak için, ilk etapta duyuları anlayabilmek çok önemlidir.

Duyularımız, doğru işlev gösterebilmemiz için, vücudumuzun içinden ve dışından uyaranlardaki bilgiyi alırlar. Bazen yolunda gitmeyen şeylerle ilgili, bazen tehlike anlarıyla ilgili, bazende her şeyin iyi gittiğiyle ile ilgili verileri, duyularımız aracılığıyla elde ederiz. Sıkıldığımız zamanlarda ise, daha çok uyaran ararız. Duyular, uygun tepkiler vermemizi sağlamak için bir arada çalışmalıdır. Beraberce, beyne iyi dengelenmiş bir diyet hazırlayıp merkezi sinir sisteminin duyumları iyi işlenmesini sağlarlar. İşlemleme iyi olduğunda ise, kişi iyi fonksiyon gösterecektir.

Hepimizin tanıdığı beş duyumuzun bilincindeyizdir. Hatta üzerlerinde bir miktar kontrolümüz bile vardır ancak bilincinde olmadığımız, kontrol edemediğimiz veya gözleyemediğimiz."gizil"duyularımız hayatta kalmamız için çok önemlidir.

 

Bunlar;

  1. Dokunma ve dokunulmayla ilgili bilgiyi işlemleyen duyu;
  2. Hareket, yerçekimi ve dengeyle ilgili bilgiyi işlemleyen duyu;
  3. Vücut pozisyonuyla bilgiyi işlemleyen duyulardır.

Bu duyular sağlıklı işlev gösterdiğinde, çocuk dış dünyaya yönelebilir.

Sensorik entegrasyon, vücuttan ve dış dünyadan gelen bilginin nerolojik organizasyonudur. Merkezi sinir sisteminin temel görevi, duyularımızı entegre etmektir. Beyin etkin bir işleme yaptığında, uygun tepkiler verebiliriz. Merkezi sinir sistemi bütün olarak çalışır. Böyle olması, dokunmanın vücut farkındalığını, vücut farkındalığının hareketi, hareketin de öğrenmeyi destekleyebilmesini sağlar. Beynimizin, duyusal uyaranı işlemedeki yetkinliği, bu süreci olumlu ya da olumsuz olarak etkileyecektir.

Sensorik entegrasyon terapisinin amacı uyaranı olması gerektiği gibi işlemleşemeyen merkezi sinir sistemine, doğru uyaranı doğru yerden vererek yardımcı olmaktır. Öncelik olarak, gizli duyuları hedef alan bir çalışma programı vardır. Ancak; programın doğal gidişatı her duyuyu ve gelişim alanını kapsamaktadır. Çocuk, kendi bedenini kazanacak, güvenini kazandıkça da hayatına bir esneklik ve anlam katabilecektir. Bu durum da günlük hayatın işlevselliğinde, gözle görülebilir bir artışa yol açacaktır çocuğunda zevk alarak katılacağı eğlenceli aktivitelerle gelişen sensorik entegrasyon programı, çocuğun her yeni mücadelenin üstesinden başarıyla gelmesini sağlayacak güçlü bir yöntemdir ve uygulama alanı da gün geçtikçe genişlemektedir.