Davranış Problemi Eğitimi

Problem davranış sona erdirilmeden uygun eğitimin gerçekleşemeyeceği düşünüldüğünden, aile ve eğitimci değiştirilmek istenen problem davranışı belirler, daha sonra olumsuz davranışın kaydı tutularak gözlemlenir. Uygulamalı Davranış Analizi ve Davranışçı Yaklaşım ilkelerine göre belirlenen "problem davranış" uygun davranış değiştirme teknikleri ile sona erdirilir.

Yapılan çalışmalarda, ev desteği göz önünde bulundurularak aileler, davranış değiştirme programının içinde etkin rol alırlar.