Uygulanan Testler

  • Duyusal Hassasiyet Ölçeği
  • Denver Gelişim Testi
  • Peabody Resim Kelime Testi
  • Ankara Gelişim Tarama Envanteri
  • Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi
  • Özel Öğrenme Güçlüğü Bataryası
  • Gesell Gelişim Testi
  • WISC-R (Wechsler çocuklar için zeka ölçeği)

Özel öğrenme güçlüğü bataryası ve çeşitli gelişim ölçekleri uygulanmaktadır. Ayrıca özel eğitim sürecinde BEP (bireysel eğitim programı) uygulanmaktadır.

Uygulanan Testler