DİL ve KONUŞMA

Dil ve Konuşma Ünitemiz Florya'da Hizmetinizde

Dil Bozuklukları

Sözlü ya da yazılı dili kullanmada ve/veya anlamada zorluk.

Konuşma Bozuklukları

Sesin oluşumunda, konuşma seslerinin üretiminde veya konuşma akıcılığında yaşanan zorluklar.

Dil ve Konuşma Bozukluklarının Nedenleri:

 • İşitme Kaybı
 • Nörolojik Bozukluklar
 • Genetik Sendromlar
 • Zihinsel ve/veya Gelişimsel Yetersizlikler
 • Beyin Hasarı
 • Sesin Yanlış Kullanımı
 • Kraniyofasiyal Anomaliler (dudak damak yarıklığı, dental maloklüzyon) dil ve konuşma bozukluklarının nedenleri arasında sıralansa da belirli bir nedene bağlı olmadan da dil ve konuşma bozuklukları görülmektedir.

Erken Müdahalenin Önemi

Dil ve konuşma bozuklukları bireyin  günlük yaşamını olumsuz yönde etkilemekte; sosyal ve eğitimsel çevreden izole olmasına neden olmaktadır. Bu nedenle dil ve konuşma bozukluklarının fark edildiği andan itibaren uzman bir dil ve konuşma terapistinden yardım alınarak en kısa sürede en etkili yöntemle bu bozuklukların giderilmesi çocukların sosyal, duygusal ve akademik becerilerinin gelişiminde son derece önemlidir.

Merkezimizde Verilen Dil ve Konuşma Terapisi Hizmetleri

 • Gecikmiş Dil
 • Özgül Dil Bozukluğu
 • İkincil Dil Bozukluğu (Otizm, Down Sendromu, Mental Retardasyon vb. nedenlere bağlı dil bozuklukları)
 • Semantik Pragmatik Dil Bozukluğu
 • Afazi
 • Konuşma Sesi Bozukluğu
 • Akıcılık Bozuklukları (Kekemelik, Hızlı Bozuk Konuşma)
 • Ses Bozukluğu
 • Motor Konuşma Bozuklukları (Dizartri, Apraksi)